Злополуки | Нетинс Брокерс

Злополуки

Тази застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори.  Полицата може да бъде индивидуална, семейна или групова, като покритието й е валидно за територията на Р. България.
Застраховката е за лицата, извършващи работа в дейността на предприятия, принадлежащи към дейност с трудов травматизъм, който е равен или по-висок от средния за страната. Покриват се следните рискове:
Застраховката „Злополука на спортисти” е предназначена за български и чуждестранни спортисти, треньори и спортни съдии. Тя е доброволна и може да се сключи за всяко лице, занимаващо се активно със спорт.
Тази застраховка е предназначена за физически лица, граждани на страната и чужбина. Тя може да бъде индивидуална или групова, като покритието й е валидно 24 часа в денонощието за територията на Р. България.
Тази застраховка е предназначена за деца в ясли, ученици и студенти в съответните учебни заведения, както и за персоналът, работещ в тях. Покритието на застраховката важи за територията на Р.
Застраховката при пътуване в чужбина осигурява помощ при получаването и заплащането на медицински услуги при престой в чужбина.