здравно | Нетинс Брокерс

здравно

Социални придобивки за служители

Социалните придобивки за служители стават все по – значими за пазара на труда. Много развиващи се компании търсят подходящи схеми за стимулиране на своите служители, които трябва да съобразят със своите ценности, визия и финансови цели на компанията.

Ние в Нетинс Брокерс сме тясно специализирани в социални придобивки за служители и с така наречените „Златни окови“, чрез които работодателите повишават мотивацията и ефективността в работната среда и намаляват текучеството на ключови служители.

Може да предложим следните консултантски услуги:

Undefined
Subscribe to RSS - здравно