Застраховка "Гражданска отговорност" | Нетинс Брокерс

Застраховка "Гражданска отговорност"

Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания, смърт или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно закона.


Застраховката се сключва за срок от една година. Важи при събития, настъпили на територията на Република България  и/или държавите членки на Европейския съюз.

Застраховката може да бъде и с разсрочено плащане, като в повечето случаи се завишава застрахователната премия.