Застраховка "Автокаско" | Нетинс Брокерс

Застраховка "Автокаско"

Застраховка Автокаско осигурява пълна защита на МПС срещу следните рискове:

-          Пожар

-          Експлозия

-          Природни бедствия

-          Авария

-          Пътно- транспортно произшествие

-          Злоумишлени действия на трети лица

-          Кражба или грабеж
 

Застраховката може да включва всички или само някои от изброените покрития, съобразно предназначението на автомобила и желания размер на застрахователната премия от страна на клиента.

За разлика от „Гражданска отговорност“, застраховка „Автокаско“ е доброволна, като полицата обикновено се сключва за период от една година.