Сертификат "Зелена карта" | Нетинс Брокерс

Сертификат "Зелена карта"

"Зелена карта" представлява международен сертификат за застраховка, който се издава от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5. Той покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че е причинил имуществени или неимуществени щети на трети лица.

Сертификатът е задължителен при пътуване в следните държави: Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус,  Молдова, Р.Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна и Черна Гора.

Понеже не е член на системата "Зелена карта", за преминаване на територията на Косово водачите на МПС с българска регистрация трябва да се снабдят със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово, на граничния пункт.