пожари | Нетинс Брокерс

пожари

Предимства на имущественото застраховане

     Типично за българския застрахователен пазар е склонността на хората да сключват единствено задължителните застраховки. Гледате скептично на застраховките или просто нямате изграден навик и култура да се застраховате редовно и доброволно. От самите вас зависи дали ще промените стереотипите си и ще започнете да застраховате първо по-важните елементи от живота ви, а именно вашият покрив. Често от застраховка имущество се лишават не само домакинствата, но и собствениците на малки бизнеси и офиси.

Български
Subscribe to RSS - пожари