Отговорности | Нетинс Брокерс

Отговорности

Застраховката е предназначена за лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодател. Покриват се имуществени и неимуществени вреди, причинени по вина на работодателя в следствие на трудови злополуки.
Застраховка покрива както вашата гражданска отговорност, така и тази на служителите ви. Покриват се причинени вреди на трети лица, вследствие от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.
Застраховка осигурява покритие при загуби или повреди на товара, възникнали по време на международен превоз.
Тази застраховката е задължителна и е предназначена за физически лица, ползващи огнестрелно оръжие за охрана или самоотбрана.
Тази застраховка е задължителна за практикуващите специалисти при някои професии. Застраховайки своята професионална отговорност, получавате допълнителна сигурност. Предлагат се следните застраховки:
Отговорността е предназначена за суми, които лицето е задължено да заплати, компенсирайки материални щети и телесни увреждания, причинени от трети лица в резултат на извършвана от него дейност или произведени от него сток