Имуществено | Нетинс Брокерс

Имуществено

Застраховката осигурява защита на имуществото на физически лица.
Застраховката на офиси и търговски обекти осигурява защита на имуществото, използвано при дейността, като инвентар, стоки, сгради, обзавеждане и други. Покриват се загуби, причинени от :
Застраховка „Хотели” е предназначена за собственици или наематели на хотели, ваканционни селища и обекти за отдих и развлечения.
При застраховка „индустриален пожар“ обект на застраховане са собствени, наети, предоставени на отговорно пазене или ползвани на друго основание от застрахования недвижими или движими имущества, които имат производствено предназначение или обслужват произво
Имуществените застраховки осигуряват защита за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци, както и покритие за лично имущество на физически лица.