Автомобилно | Нетинс Брокерс

Автомобилно

"Зелена карта" представлява международен сертификат за застраховка, който се издава от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5.
Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания, смърт или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно закона.
Застраховка Автокаско осигурява пълна защита на МПС срещу следните рискове: -          Пожар -          Експлозия
Застраховката Автоасистанс предлага помощ при настъпване на повреда или инцидент, когато пътувате с автомобила си.
Застраховка Гражданска отговорност е задължителна за всички собственици на МПС и целта й е обезщетяването на имуществени и неимуществени вреди, които водачът на застрахования автомобил е причинил в следствие на пътно транспортно
Застраховка Автокаско Ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил.