Автокаско | Нетинс Брокерс

Автокаско

Застраховка Автокаско Ви обезщетява при увреждане, кражба или пълно унищожение на Вашия автомобил. Ако станете участник в пътно-транспортно произшествие, където автомобилът Ви е обект на посегателство от страна на трето лице, или ако сами причините вреда на колата, ще си спестите бъдещите разходи за сервизни услуги.
 

Сумата на застраховане се определя според кубатурата на двигателя на автомобила, желаният срок и нивото на покритие на удължената гаранция. 

Застрахователната премия може да се определи и като процент от сумата на застраховане, според тарифите на затрахователните компании към момента на възникване на интереса към застраховане и непосредствено преди сключване на застрахователния договор.


Премията се заплаща според желанието на застрахования в брой или по банков път, еднократно или разсрочено на две, три или четири равни вноски. 
 

При сключване на застраховка "Автокаско" се попълва предложение – декларация и представят следните документи: свидетелството за регистрация на автомобила; знак за годишен технически преглед; документ, удостоверяващ произхода и стойността на автомобила (фактура); сервизна книжка на автомобила; пълномощно от собственика, когато автомобила се използва от друго лице.
 

Обикновено застраховката влиза в сила след изтичане на гаранцията на производителя (обикновено 24 месеца) и може да се сключи за срок от 12, 24 или 36 месеца. При автомобили с гаранция от 36 месеца е възможно осигуряването на застрахователно покритие за максимум 24 месеца.
 

Застраховка “Каско” на МПС осигурява застрахователно покритие за територията на Република България и за чужбина.
Когато е за чужбина важи без заплащане на допълнителна премия, след издаване на добавък за пътуване на МПС извън територията на Република България, при наличие на платена застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и издаден към нея сертификат “Зелена карта”.
 

Договорената застрахователна сума определя максималния лимит на отговорност на застрахователя. Тя не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката, определена съобразно стойността на превозното средство към датата на първата му продажба.

В затраховката са включени следните компоненти на моторното превозно средство: двигател, синхронизиращи ремъци, трансмисия, съединител, задвижване, охлаждащи системи, горивна система, кормилна система, турбо (монтирано в завода производител), предно и задно окачване, спирачна система (и abs), електрическа система, климатик, каросерен интериор и екстериор. В допълнение покритието по застраховката включва маслени уплътнители, кожуси и работни материали. Маслата, масленият филтър и антифризът са покрити само ако е наложително да бъдат подменени поради повреда на част, която е покрита от застраховката.

Застраховката “Каско” с покритие за всички рискове покрива пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС при:
 

Пожар и/ или експлозия, възникнал/ и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/ или случайно събитие;
Пожар и/ или експлозия, възникнал/ и по време на престой на МПС и неработещ двигател, вследствие на гръм (мълния);
Пожар и/ или експлозия, възникнал/ и по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой;
Природни бедствия;
Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно;
Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано;
Кражба на цялото МПС.
 

Застрахователната полица „Минимално Каско” включва покриване на щети при пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на престой на МПС и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие ; както и щети при природни бедствия.
 

Застрахователната полица „Частично каско” включва покриване на щети при:
 

Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой;
Авария, произлязла от сблъскване на МПС по между им или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела.
Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;
Пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, докато застрахованото МПС е било паркирано.