Нетинс Брокерс – широко портфолио от застраховки.

Какво Правим

Знаете ли как да развиете бизнеса си чрез небанкова гаранция?
"Зелена карта" представлява международен сертификат за застраховка, който се издава от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5.
Застраховката  на финансови рискове е предназначена за да се избегнат рисковете при отпускане на  кредит на физическо или юридическо лице от търговска банка. Покриват се:
Тази застраховка е предназначена за плавателни съдове от всякакъв тип. Включват се и плаващи докове и платформи.
Тази застраховка е предназначена за моторни и безмоторни самолети, вертолети, делтапланери, балони и други. Летателните апарати могат да бъдат застраховани както срещу пълна загуба, така и срещу частични щети.
Застраховката на селскостопански животни покрива:
Застраховката е предназначена за лица, намиращи се в трудови правоотношения с работодател. Покриват се имуществени и неимуществени вреди, причинени по вина на работодателя в следствие на трудови злополуки.
Застраховка покрива както вашата гражданска отговорност, така и тази на служителите ви. Покриват се причинени вреди на трети лица, вследствие от действия или бездействия, свързани с дейността на фирмата.

Страници