Зимна промоция по имуществени застраховки | Нетинс Брокерс

Зимна промоция по имуществени застраховки

   Зимата продължава да ни изненадва, продължават и нашите промоции и изненади към Вас. Само сега имате възможността да сключите Вашата имуществена застраховка на цени от 46 лв. с пълни покрития. Покритието е на база първи риск като всеки има възможност да се консултира с нашите експерти в областта, за да вземе най-правилното решение в зависимост от своите изисквания и нужди. Направете избор на най-удобния вариант за защита на Вашето движимо и недвижимо имущество.

   Изберете различни варианти на покрития и лимити на отговорност, в зависимост от Вашите потребности. Широкото покритие и изгодни застрахователни премии са идеална възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, земетресение, природни бедствия, аварии, кражба чрез взлом и много други непредвидени рискове и опасности.

   Погрижете се за Вашето спокойствие и сигурност сега на достъпни и много атрактивни цени.

   За повече информация заповядайте в офисите на Нетинс Брокерс!