Застраховка „Земеделски култури” | Нетинс Брокерс

Застраховка „Земеделски култури”

Обект на застраховане са всички видове трайни насаждения, земеделски култури и тяхната реколта, отглеждани на територията на България.

Сключвайки застраховката „ Земеделски култури” всички, които се занимават със земеделие ще си осигурят защита срещу загуби на трайни насаждения и реколта, причинени от:

природни бедствия, пожар, слана, измръзване, дъждове и наводнения.


Поради високата щетимост на предлаганите рискове, особено на зачестилите напоследък природни бедствия, премията по този застрахователен продукт е сравнително висока и изисква плануване на разходи.

„ НЕТИНС БРОКЕРС” ООД разполага с опитни кадри, които биха могли да Ви помогнат в това, както и да се погрижат за максималната възвращаемост, под формата на обезщетение на заплатената от Вас сума за застраховане.

Ние ще направим индивидуален анализ и ще изготвим цялостна стратегия за подсигуряването на достатъчно средства, с които в случай, че покрит риск унищожи частично или изцяло Вашата земеделска култура, да възстанови загубите си и да продължите дейността си.

 
 

За повече информация :