Защо да изберем застраховка "Живот" като начин на спестяване, вместо депозит в банка? | Нетинс Брокерс

Защо да изберем застраховка "Живот" като начин на спестяване, вместо депозит в банка?

   Спестяването е необходимост, която осъзнават повечето хора в България. Част от тях използват традиционните спестовни инструменти като банковите депозити, а  други все повече се доверяват на различни, модерни методи за спестяване, които отговарят на променящата се действителност.

   Животозастраховането като форма на спестяване добива все по-широка популярност на база на характеристики, които го правят предпочитаната услуга. Спестовната застраховка "Живот" е единственият финансов инструмент, който има точен размер на гарантирана спестената сума след 10, 15, 20 и дори 25 и повече години. Както е известно на всички, депозитът не може да предостави толкова дългосрочна гаранция за каквато и да било сума. Като всяка спестовна програма застраховката "Живот" притежава и допълнителна доходност, също като банковата лихва. Тази допълнителна доходност се формира от ниско рискови инвестиции, за да предостави максимална сигурност за Вашите пари.

   Застраховките "Живот" подсигуряват финансова дисциплина. При тях предварително се определя видът и размерът на вноската (годишна, полугодишна, тримесечна, месечна), като това създава  на първо място възможност да се разчита на ясна, конкретна сума в бъдеще, която да обслужи предварително  зададената цел – спокойна пенсионна възраст, добро образование за децата, закупуване на жилище и т.н. – според нуждата на съответния потребител. На второ място фокус и ангажираност към спестяването, тъй като често изникват непредвидени разходи, които го възпрепятстват.

   Различните видове спестовни застраховки "Живот" подсигуряват и застрахователна защита за потребителя. Те съчетават грижата и отговорността за здравето и живота с дисциплинираното спестяване. Погрижете се за сигурността на Вашето бъдеще!