Важно ли е за вас да имате финансова сигурност по време на криза? | Нетинс Брокерс

Важно ли е за вас да имате финансова сигурност по време на криза?

Най – важната стъпка по време на криза е да намалите загубата на финансови средства и дори да ги предотвратите, като застраховате своето здраве и това на своите служители, които са най – ценният ви ресурс и да се погрижите за активите и капиталите на дружеството.

Един от основните инструменти, който може да използвате е Групова Рискова застраховка „Живот“, с покритие COVID-19. Това е продукт от първа необходимост в създалата се ситуация, чрез който работодателите осигуряват покритие на рискове, свързани с живота и трудоспособността на своите служители. С настъпване на пандемията от изключително значение е вашите служители да бъдат защитени финансово с покритие COVID-19, което вече е възможно и се предлага от водеща застрахователна компания в рисковите застраховки в България.

Основните предимства на групова Рискова застраховка „Живот" с покритие срещу COVID-19 са:

  • Покритията смърт и болничен престой не се ограничават само до COVID-19, а включват всякакви други заболявания и злополуки
  • Срокът на застраховката е за цяла година и НЕ е ограничен до 31.12.2020 г., както е при продукти на някои други застрахователи
  • Териториалната валидност на застраховката е за цял свят

С тази застраховка може да имате покрития за загуба на живот, където застрахователят ще изплати обезщетение, дневни пари за болничен престой и изплащане на обезщетение при диагноза COVID-19.

Гъвкава застрахователна защита - възможност за надграждане на основното покритие – „Смърт“ с комбиниране на допълнителни рискове по избор на клиента: 

➢ трайна неработоспособност от злополука
➢ трайна неработоспособност над 75 % от заболяване ➢ временна неработоспособност от злополука
➢ временна неработоспособност от заболяване
➢ медицински разходи от злополука
➢ медицински разходи от заболяване
➢ дневни пари за болничен престой
➢ хирургическо лечение по време на болнично лечение ➢ обезщетение при фрактури
➢ обезщетение при изгаряния
➢ второ медицинско мнение 

Този продукт дава възможност да се погрижите за финансовото здраве на служителите си и да намалите административните разходи и както и да спестите от данъци, защото тази застраховка дава възможност за данъчни облекчения.

За повече информация и консултация с наш експерт може да се свържете на 0700 359 07.