Сигурност за Вашите домашни любимци | Нетинс Брокерс

Сигурност за Вашите домашни любимци

     Застраховката за домашни любимци плаща, отчасти или изцяло, за ветеринарно лечение на болни или ранени домашни любимци на осигуреното лице. Някои полици изплащат обезщетения, когато животното умре или ако домашният любимец е изгубен или откраднат.

     С въвеждане на практика във ветеринарната медицина да бъдат интегрирани както скъпа апаратура и техника, така и скъпо платени ветеринарни лекари, а очакванията и изискванията на собствениците на животни са за по-висококвалифицирана работа и грижи за животните се покачват и стойностите на премиите, които трябва да бъдат заплатени за ползване на услугите.

     Застраховка за домашни любимци е била сключена за първи път през 1890 г. от Клаус Върджин като по това време фокусът е насочен към застраховането на коне и добитък. През 1947 г. във Великобритания е сключена и първата застраховка за домашни любимци, а през 2009 г. по този показател страната заема 2-ро място по степен на застрахованост на животните (23%). През 1982 г. за първи път се сключва такава застраховка, като ползвател е един легендарен телевизионен образ – кучето Ласи.

     Много хора вярват, че застраховката за техните любимци е еквивалент на здравните за хората. Това не е обаче съвсем така. Всъщност те са по-скоро застраховки за собственост, а не толкова здравни за самото животно. Тъй като собствениците на домашни животни предоставят грижи за животното в повечето случаи, костващи пари основно за лечение на заболявания, застрахователните компании изплащат тези обезщетения на собствениците като вид инвестиция в своя собственост.

     За повече информация заповядайте в офисите на Нетинс Брокерс!