Лятна промоция по имуществено застраховане | Нетинс Брокерс

Лятна промоция по имуществено застраховане

     В сезона на летните отпуски, когато жилищата опустяват за седмици, защитата им от крадци, от пожари или от земетресение е абсолютно задължителна. Застраховката на дома е най-сигурният начин да се спестят пари и нерви. 

     Сега имате възможност да се възползвате от специално разработена промоционална имуществена  застраховка „Защитен дом“ с преференциални условия. Продуктът е разработен с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически лица – жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството и др

     Широкото покритие и ниските премийни ставки на застраховката са идеална възможност за защита на имуществото от непредвидени събития като пожар, природни бедствия, земетресение, аварии, вандализъм, кражба чрез взлом и много други ежедневни рискове и опасности.

В рамките на промоцията се запазват всички останали стандартни отстъпки като сборът от намаленията не бива да надвишава 50%. Минималната застрахователна премия е 10 лв.

Ето някои предимства на застраховка „Защитен дом“:

  • Широко застрахователно покритие, свързано с индивидуалните нужди на клиента
  • Бърза и улеснена процедура по сключването на полицата
  • Не се изисква опис на имуществото при застраховане срещу кражба чрез взлом или техническо средство, както и грабеж на движимо имущесство, ако лимитът на отговорност не надвишава 15 000 лв.
  • Без самоучастия
  • Покрития на общи части при етажна собственост
  • Възможност за сключване в полза на трето лице – при банков кредит

     Сезонът на отпуските крие повече рискове за имуществото като кражби с взлом, пожари, наводнения и др., когато собствениците са далеч от своя дом, предупреждават специалистите. Погрижете се за Вашето спокойствие и сигурност и оставете грижите за Вашето имущество на нас.

Всички полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, запазват преференциите при подновяване на следващата година.