Какво е Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване | Нетинс Брокерс

Какво е Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване

    Целта на тази статия е да запознае и разясни накратко на клинтите на „Нетинс Иншурънс Брокерс” ООД ,  какво е това Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), кой има право на ДЗПО, кой  управлява парите ни и какви права имаме като клиенти на пенсионните дружества.

    Допълнителното задължително пенсионно осигуряване се осъществява  чрез капиталови пенсионни фондове, управлявани от пенсионноосигурителни дружества. Средствата се натрупват в индивидуална партида. 

В България ДЗПО  стартира от 2000 г, право на индивидуални партиди имат всички лица родени след 31.12.1959 г.  

Всяко осигурено лице трябва да знае, няколко важни факти за ДЗПО:

-набраните средства по индивидуалната му партида са унаследеми (само по права линия,т.е. брачен партьор и/или деца).

- при загубена трудоспособност над 90% , има право да получи еднократно до 50 % от натрупаните средства по индивидуалната си партида.

- по партидата на всяко осигурено лице постъпват всеки месец 5% от брутната му работна заплата. 

- Пенсионно дружество не може да фалира, натрупаната сума е гарантирана.

- веднъж годишно всеки има право да смени своят частен пенсионнен фонд, т.е. има право да избере кой да управлява парите му.

В България , частните пенсионни фондове са осем , пълна информация за тях може да се намери на страницата на КФН https://www.fsc.bg/bg/ .

Как да разберем, кой фонд е най – сигурният за нашите спестявания?

   Тук еднозначен отговор няма, има много мнения от финансовите консултанти и анализатори, за едни е важна  историята на даденият фонд, за други кой влиза в управата на фонда, за трети е важна диверсикацията на портфейла и т.н., но решението винаги трябва да бъде ваше и най – важното да е осъзнато.

Ето защо, ние от Нетинс Иншурънс Брокерс, Ви съветваме:

  • Винаги бъди информиран, кой пенсионнен фонд управлява средствата ти.
  • Препоръчително е на всеки 3 до 5 години да сравняваш доходността на дружествата и се стреми средствата ти да са в топ 3 дружества.
  • Възползвайте се от  online  услугите на дружествата.

За да получиш безплатна конкултация от наш експерт и да разбереш как се управляват парите ти, може да се свържеш с нас на 0700 359 07.