Как може да защитите спестяванията си по време на криза? | Нетинс Брокерс

Как може да защитите спестяванията си по време на криза?

Ставаме свидетели на нов световен ред и невиждана пандемия, която се докосва до всеки.

Предприетите мерки за борба с коронавируса вече доведоха до сериозна икономическа криза в целия свят. Забраните за пътуване, затварянето на молове, ресторанти, кафенета, необходимостта от поддържане на социална дистанция, поставят на колене цели индустрии. 

Цялостно индустрията и услугите ще забавят значително оборотите си. Ще започнат съкращения на служители, безработицата ще се увеличи.

Хората започват да харчат основно за стоки от първа необходимост с осъзнатия риск, че не знаят докога ще имат работа и доходи. 

Всичко това неминуемо води до сериозна икономическа криза и то най-вероятно в мащаб по-голям от отминалата ни преди 10 години световна финансова криза. 

Всички си задават въпросите: Кога ще отмине всичко това? Кога ще можем да се върнем към нормалния начин на живот? Кога ще бъдем свободни, отново? 

Разбира се няма еднаква рецепта за всички. Рецептата за добро бъдещо развитие зависи от всеки един от нас, колко е подготвен и как приема създалата се ситуация.

Все пак ние от Нетинс Брокерс препоръчваме следните общовалидни важни препоръки:

  •  Застраховайте здравето си – вие сте най – големият си актив;
  •  Застраховайте вашия дом – вашият дом е вашата крепост.

Задавали си въпроса, какво ще се случи ако при така създалата се ситуация, ви се наложи да изразходите вашите спестявания, защото е станало непредвидено събитие.

В кризисни ситуации най – важното нещо е да защитите, своите спестявания и да изнесете риска, като застраховате дома си!

Защо е така…

При настъпване на нежелано събитие, като наводнение, пожар, природни бедствия и т.н., в извънредна ситуация, парични средства са нужни само за стоки и услуги от първа необходимост и за това е важно да имате застраховка за „Вашата крепост“ и да бъдете сигурни, че разходите, които може да възникнат ще бъдат покрити от застраховка за дома. 

Какво ще правите ако имате 5 000 - 10 000 лева спестявания, а трябва да ги дадете за ремонт?

Какво ще ядете и как може да преживеете несигурната ситуацията?

Тук идва предимството да имате застраховка за дома и всички разходи, които са настъпили в следствие на неблагоприятно събитие ще бъдат възстановени от застрахователната компания.

Застраховането е предвидимост!

Свържете се с нас на 0700 359 07, за да получите най – доброто решение за вашия дом!