г-н Поповянски е Новоизбраният Председател на АЗББ | Нетинс Брокерс

г-н Поповянски е Новоизбраният Председател на АЗББ

Скъпи приятели, имаме удоволствието да Ви съобщим, че Изпълнителният Директор на „Нетинс Иншурънс Брокерс“ ООД г-н Георги Поповянски, бе избран за Председател на Асоциация на Застрахователните Брокери в България.

Ето какво каза за нас г-н Поповянски: „..щастлив съм да бъда част от най-голямата асоциация на застрахователни брокери у нас, която има дълбоки корени от десетилетия и че имам признанието и доверието да поема отговорността тази организация да продължи да упражнява своята основна мисия. А именно – да подпомага и утвърждава застрахователното брокерство в България.

Усилията ще са насочени предимно към подпомагане на нашите членове при осъществяване на дейността им като брокери, както и да се повишава, развива и поддържа професионалната квалификация на брокерите. 
Повишаването на застрахователната култура на клиентите е дългосрочна цел, която ще утвърждаваме и занапред. Не трябва да забравяме, че застраховането е в основата на финансова стабилност за всеки и пред нас стои тази възможност да бъдем по - достъпни и да образоваме крайния клиент за предимствата да бъде застрахован.“

Екипът на Нетинс Иншурънс Брокерс приветства г-н Поповянски и му пожелава успех в изпълнението на отговорната му мисия в подкрепа на все по – устойчиво развитие на застрахователния пазар в България.