Подценяваме важността на Жилищните застраховки | Нетинс Брокерс

Подценяваме важността на Жилищните застраховки

Видове домашни бедствия

Пожари, наводнения, природни бедствия и това са само част от рисковете, които се случват неочаквано, но водят до големи материални щети и загубени пари. За всичко това Ви е необходимо имуществена застраховка.

По традиция в България всички правим Гражданска отговорност, но не се замисляме за жилището си. Застраховката на апартамента/къщата е доста по-евтина от един автомобил втора ръка над 10 години.

Покритието на застраховката е срещу най-честите рискове – пожар, земетресение, наводнение. Не всички организации включват покриването на щети при земетресения, което се включва в допълнителна клауза. Тази опция е с по-висока цена в първоначалната стойност.

За имуществено застраховане

  • Застраховане на чуждо имущество само след разрешение на собственик .
  • Внимателно трябва да се четат общите условия, отнасящи се за взаимоотношенията между клиентите и застрахователното дружество.
  • Подзастраховане – застраховка по-ниска от действителната стойност. При този случай щетите се заплащат пропорционално.

Кога трябва да уведомим

При настъпване на застрахователно събитие, ако не е предвиден срок, застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да уведоми застрахователя. Този срок не може да бъде по-кратък от 3 дни. При застраховка срещу кражба и грабеж срокът за уведомяване не може да бъде по-кратък от 24 часа от узнаването.

Някои застраховки не покриват щети върху хранителни продукти или напитки.
Също така има възможност хотелско настаняване в случаи, когато жилището се ремонтира след настъпване на застрахователно събитие. Цената на застраховката зависи от застрахователната сума и рисковете, които покрива, като се има предвит, че има клауза за самоучастие при която, ако щети са под определена стойност сте длъжен да покриете сам като собственик. Ако застрахованият имот срещу всички рискове, цената не излиза повече от застаховка Гражданска отговорност.

Спомняте ли си заметресението?

На 22 май 2012г. заметресението в Перник и областта ни показа, че силата на природата може да съсипе домовете на хората. Това събитие не послужи за поука на  хората, които вместо да застраховат своя имот, чакат държавата да им отпусне помощ за щетите.

Практиката показва, че българинът трудно отделя пари да застрахова дома си. За съжаление, когато свърши ипотеката хората спират да застраховат имотите си, особено ако по време на нейното действие нямало щети. В този случай човек смята, че платените пари са хвърлени на вятъра. Идеята за задължителни застрахователни клубове за обезщетение, в които всеки собственик на имот да внася малка сума от 10-20лв. и да получи обезщетение при земетресение и свлачища не се примат добре и едва ли скоро ще дойде на дневен ред. Не се увеличават доброволните застраховки, защото жилищното кредитиране е в застой, а собствениците на имоти си мислят, че скоро няма да ги сполети нов трус. Много българи не го разбират и затова има вероятност да останат без домове при следващото природно бедствие. Тогава отново ще чакат помощи от държавата, за да възстановят жилищата си.

 

За повече информация :