Какви видове биват застраховките? (част I) | Нетинс Брокерс

Какви видове биват застраховките? (част I)

Едно от най-големите предимства на застраховането е, че Ви предоставя подкрепя и защита, когато се случи инцидент или злополука. Много хора подценяват тази област, особено по време на криза, най-вече, защото нямат големи приходи. Друг важен фактор е, че клиентите остават с неясни представи за това каква е ползата от застраховката.

Много от застрахователните агенти/брокери не разказват до последната точка условията на полиците. По-скептичните хора дори смятат, че това са излишни разходи.

Застраховката, освен че предлага защита, е и сфера за инвестиране спестяванията на хората. Към 28 февруари 2014 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1744.

Застраховка за живот – Тази застраховка Ви предлага както защита, така и възможност за увеличаване на спестяванията Ви. Обикновено след всяка година в общата Ви годишна вноска на застраховката се прибавят и бонуси, особено ако направите дългосрочна застраховка, този процент и бонус се увеличава. След изтичане на договора можете да вземете събраните си пари плюс бонусите. Застраховка за живот е и средство за увеличаване на бюджета Ви. Застрахователните вноски трябва да се внасят редовно, в противен случай, събраните бонуси могат да се изгубят. Това се променя в зависимост от условията на договора.

Имуществено застраховане – Този вид застраховка не бива да се пренебрегва, защото срещу много малка сума можете да застраховате цялото си имущество. Таксите / вноските са малки затова повечето клиенти се възползват от тази услуга. Особено ако имат само една къща или апартамент. Застраховката е специално разработена с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица, жилищни, вилни и стопански сгради, направените в тях подобрения, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди; аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството, и др.