финансов риск | Нетинс Брокерс

финансов риск

Застраховане на Търговски Вземания - Финансов риск

Ако някога сте се сблъсквали с последиците от несъстоятелност на купувачите или продължително неплащане, тогава знаете, че е по – добре да ги избегнете.

Застраховка финансов риск е кредитна застраховка, която предоставя всички ползи от кредитното застраховане в ясна и облекчена форма, която ще предпази вашата компания от риска на финансова загуба в резултат на неплатени финансови вземания.

Какви са ползите от Кредитно застраховане?

Undefined

Гаранции & Финансов риск

Знаете ли как да развиете бизнеса си чрез небанкова Гаранция?

Undefined

Застраховка „ Банкови гаранции”

Застраховката „ Банкови гаранции” обезпечава евентуалните парични загуби, които застрахованият по гаранцията за задълженията на своя клиент би претърпял.

Видовете рискови гаранции, за които е препоръчително да се застраховате:

Български
Subscribe to RSS - финансов риск