физически лица | Нетинс Брокерс

физически лица

Имуществени застраховки на физически лица

Застраховката е специално разработена с цел осигуряване на пълно застрахователно покритие на имуществото на физически и юридически лица - жилищни, вилни и стопански сгради, общо обзавеждане и лични вещи, битови електроуреди, аудиовизуална и електронна техника, стопанско имущество, произведения на изкуството, и др.

Застраховката осигурява защита от :

Български
Subscribe to RSS - физически лица