Нетинс Брокерс – широко портфолио от застраховки.

Застраховка туризъм в България

Тази застраховката е предназначена за туристи, алпинисти и скиори.  Полицата може да бъде индивидуална, семейна или групова, като покритието й е валидно за територията на Р. България.