Нетинс Брокерс – широко портфолио от застраховки.

Застраховка живот

Смесената застраховка „Живот“ ви осигурява законово регламентирани данъчни облекчения, както и възможността да използвате застраховката си ако се нуждаете от кредит.
Пенсионната застраховка ви предоставя възможност да имате финансова стабилност  и да можете да се посветите активно на всичко, за което преди не сте имали време.
Този вид застраховка покрива загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, средства за болничен престой, средства за медикаменти и др.
При този вид застраховка, застрахователната сума се изплаща изцяло при сключване на брак. За времето от навършване на пълнолетие до настъпването на условието можете да увеличите средствата си, инвестирайки ги в различни финансови инструменти.
Детската застраховка ви позволява да подсигурите финансова подкрепа за бъдещето на вашите деца в течение на времето.
При здравните застраховки се покриват заболявания и увреждания, настъпили по време на действието на застрахователния договор.
Договорът за застраховка Живот се сключва за събития, свързани с живота и здраветo. Тази застраховка дава финансова осигуреност за Вас и Вашето семейство в случаи на неблагоприятни събития.