застраховка Автокаско | Нетинс Брокерс

застраховка Автокаско

Какво трябва да знаете за автомобилното застраховане?

„Моят автомобил е моята най – голяма ценност...“ 

Звучи ли ви познато?!

Факт, автомобилното застраховане заема около 70 % от застрахователния пазар в България.

Странно е, че повечето българи предпочитат да си застраховат автомобила, а не жилището, здравето или живота.

За това днешната статия ще ви даде по – голяма яснота, за това какво трябва да знаете за автомобилните застраховки.

Undefined

Застраховка "Каско" - доброволна, но необходима

      За разлика от задължителната застраховка "Гражданска отговорност", която покрива отговорността за причинените от вас на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването или използването на моторно превозно средство, застраховка „Каско” покрива пълна загуба или частични щети нанесени на вашия автомобил вследствие на  проявлението на различни застрахователни рискове – пожар, природни бедствия, пътно-транспортно произшествие,  кражба или грабеж на МПС.

Български

Застраховка "Kаско" - рационален избор за защита и спокойствие

     Кражбите на автомобили значително са намалели през 2016г.

     През 2015г. са откраднати 4018 автомобила. За 2016г. кражбите на автомобили са намалели с малко повече от 20% - 3239 октраднати автомобила. Статистиката сочи още, че се увеличава процента на разкриваемостта на кражбите. През 2015г. са разкрити 6.19% от крадците, през 2016г. процентът е по-голям - 9.59%. Най-много са кражбите в по-големите градове - София, Пловдив, Бургас, Варна. В София кражбите продължават да бъдат най-много: 2015 г. - 2429; 2016 г. - 1851 откраднати автомобила.

Български

"Автокаско" с лек ръст в цените

   Много от застрахователните компании ще увеличат тарифите по "Автокаско" до няколко месеца, но натискът на пазара едва ли ще доведе до сериозен ръст. Това показа допитване до дружествата. Причинита за ръст при някои от тях е препоръка на Комисията за финансов надзор, изпратена още през август до най-големите по пазарен дял на "Автокаско". Надзорът няма право да ги задължи да повишат тарифите си, но според него те трябва да бъдат вдигнати, за да се гарантира, че няма продажби под себестойност, застрашаващи финансовата стабилност на застрахователите.

Български

Държим общината отговорна, ако колата ни се счупи в дупка на платното

   Ако автомобилът ни се счупи заради дупки или други неизправности по пътя и нямаме застраховка „Автокаско”, можем да заведем иск срещу общината. Ако пък имаме застраховка „Автокаско”, има вариант след като застрахователят ни е изплатил обезщетението по нея, самият той да заведе дело срещу общината. Такива дела има доста и в повечето случаи те се печелят или от пострадалите, или от застрахователните компании.

Български
Subscribe to RSS - застраховка Автокаско