Нетинс Брокерс – широко портфолио от застраховки.

Гражданска отговорност

"Зелена карта" представлява международен сертификат за застраховка, който се издава от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5.
Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания, смърт или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно закона.
Застраховка Гражданска отговорност е задължителна за всички собственици на МПС и целта й е обезщетяването на имуществени и неимуществени вреди, които водачът на застрахования автомобил е причинил в следствие на пътно транспортно